خط مشی گروه صنعتی کاموس

گروه صنعتی کاموس  يكي از بزرگترين گروه‌هاي تحقيقاتي و توليدي كشور، يكي از پيشرفته‌ترين و مجهزترين بنگاه‌هاي اقتصادي برآمده از تخصص و تجربه مديران موفق در بخش خصوصي مي‌باشد. اين گروه كسب رضايت مشتري  كه همانا رضايت خالق متعال است را به عنوان مهمترين هدف تعيين نموده و خود را نسبت به تحقق كليه اقدامات براي نيل به اين هدف متعهد مي داند .به همين منظور اين سازمان سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد بين المللي  ISO ۹۰۰۱:...

ادامه مطلب

مسئولیت های اجتماعی

مفهوم مسئوليت اجتماعي براي گروه صنعتی کاموس يعني چگونه از طريق كسب‌و‌كار مسئولانه ايجاد ثروت كنيم. اين گروه صنعتي تلاش كرده رفتارهاي تجاري خويش در حوزه هاي كاري كاركنان، مشتريان، پيمان‌كاران همچنين محيط زيست و جامعه. را به ارتباط برد‌-‌‌ برد نزديك كرده و با خلق ارزش مشترك، هم براي جامعه و هم براي اين بنگاه اقتصادي، به معناي واقعي مسئوليت اجتماعي شركت ها دست يابدمسئوليت اجتماعي شركت‌ها بر مسئوليت و پاسخ‌گويي به عنوان پايه و اساس رفتار...

ادامه مطلب

منشور اخلاقی

ما به عنوان گروه صنعتی کاموس وظيفه خود مي دانيم ضمن حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي در ارتباط با ارباب رجوع، براي انجام خدمت و جلب رضايت ارباب رجوع از هيچ كوششي دريغ نكرده و با آنان با خوش رويي و احترام رفتار خواهيم نمود. وظيفه خود مي دانيم كه ضمن راهنمايي ارباب رجوع، اطلاعات لازم و مجاز را بطور كامل در اختيار آنان قرار داده و از سرگرداني آنها...

ادامه مطلب

چشم انداز شرکت

گروه صنعتی کاموس چشم‌انداز تجاري خود را به صورت ۱۰ ساله تا سال ۱۴۱۱ در نظر گرفته است و بنابر عملكرد اين گروه ، موارد در آينده به روز رساني خواهند شد: + ايجاد نگرش مثبت و حرفه‌اي در ذهن كاركنان، مصرف‌كنندگان و تمامي مخاطباني كه بصورت مستقيم يا غيرمستقيم با برند هاي اين گروه برخورد نموده و در نهايت ايجاد حس واقعي غرور و افتخار به خاطر همكاري و ارتباط با گروه صنعتی کاموس

ادامه مطلب