مهندس مکانیک
حداکثر سن: 35 سال
جنسیت: آقا
سابقه مرتبط: حداقل 3 سال
تحصیلات: مهندس مکانیک
پست مورد تصدی: بخش مهندسی

کارشناس فروش
حداکثر سن: 35 سال
جنسیت: آقا و خانم
سابقه مرتبط: 4 سال
تحصیلات: ترجیحا کارشناسی
پست مورد تصدی: کارشناس واحد‌ فروش

کارگر ساده
حداکثر سن: 35 سال
جنسیت: آقا
سابقه مرتبط: 2 سال
تحصیلات: دیپلم
پست مورد تصدی: کارگر ساده

1مشخصات فردی متقاضی
2سوابق تحصیلی و شغلی
3اطلاعات تکمیلی متقاضی
4آپلود مدارک و ارسال فرم

عنوان شغلی مدنظر را انتخاب کنید

YYYY slash MM slash DD