دودکش و ایمنی های مرتبط با آن

قبل از آنکه شما با کاربرد دودکش دوجداره آشنا شوید بهتر است بدانید دودکش چیست؟ دودکش ها به عنوان اجزای جدایی ناپذیر سیستم های گرمایشی گاز سوز از اهمیت بسزایی نیز برخوردار هستند و نحوه نصب ایمن آن ها در عین حال که ساده به نظر می رسد؛از موارد مهمی است که در مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم بخشی را به خود اختصاص داده است. قبل از اینکه به مبحث دودکش بپردازیم باید به...

ادامه مطلب